AMM Robot

Zautomatyzowane stanowiska spawalnicze

Poniżej prezentujemy stanowisko do zautomatyzowanego spawania różnego rodzaju zbiorników ciśnieniowych, silosów, rur, elementów rurociągów itp.

Stanowisko składa się ze słupowysięgnika MAB 3x3 przemieszczającego się po szynach, współpracującego z obrotnikiem rolkowym PR 60 oraz z horyzontalnym obrotnikiem TRFO stosowanym do obracania bardzo dużych zbiorników.

Dane techniczne słupowysięgnika:

Mocna struktura ze stali spawanej elektrycznie, która stanowi podstawę (oś Z) napędzana jest przez motoreduktor wyposażony w prądnicę tachometryczną (pozwala na utrzymanie stałej prędkości, nawet jeśli obciążenie mimośrodowe powoduje zmianę współczynnika momentu obrotowego) i jest samo chłodzony, to wszystko gwarantuje poprawne działanie (bez przegrzania) również przy niskich
prędkościach w zakresie 160 - 4800 mm/min. Całość zamontowana jest na stalowych kołach do poruszania się po szynach, wyposażonych w mechaniczny system anty-obrotowy oraz rygiel dla operatora. Wyświetlacz prędkości przesuwu zainstalowany jest na sterowniku.
Kolumna, (oś Y) spawana elektrycznie i obrabiana w najważniejszych miejscach dla podnoszenia wysięgnika. Ręczne obracanie o 360° z przyrządem do blokowania w dowolnym punkcie w pełnym zakresie. Dzięki takiemu rozwiązaniu instalacja może pracować z dwoma stanowiskami spawalniczymi jedno naprzeciw drugiego. Elektryczne zabezpieczenia krańcowe zainstalowane na kolumnie. Sanie wzdłużne z precyzyjnymi rolkami i zespołem łożysk zaciskane z trzech stron krawędzi kolumny.

Na saniach zamocowany jest również przyrząd anty spadkowy.
Wysięgnik poziomy (oś X) ze stali spawanej obrabianej w najważniejszych miejscach dla szybszego przesuwu dwóch wózków, zamocowany jest na saniach o pionowym przesuwie 3000 mm zaczynając od 500 mm od podłoża (prędkość w pionie: 0,8 m/min). W pionie belka napędzana jest przez silnik a.c. wraz z przekładnią ze stałą prędkością.
Na wysięgniku (belce) zainstalowane są dwa wózki spawalnicze, dla poprzecznego (oś X1,X2) oraz pionowego (Y1, Y2) przesuwu głowic spawalniczych. Każdy wózek napędzany jest silnikiem prądu stałego. Prędkość oraz pozycja wózka jest sterowana przez operatora poprzez joystick i potencjometr lub w trybie automatycznym czujnikiem sondy dotykowej.

Wózki X1 i X2 poruszają się wzdłuż belki na długości ok. 2000 mm, po tej samej stronie belki.
Każdy pionowy ruch odbywa się poprzez suwak napędzany silnikiem prądu stałego. Prędkość oraz pozycja jest sterowana przez operatora poprzez joystick i potencjometr lub w trybie automatycznym czujnikiem sondy dotykowej. Każdy suwak (oś Y1i oś Y2) posiada skok roboczy 300 mm. Suwaki wyposażone są w elektryczny system wyłączników krańcowych.
Dwie sondy do kontroli ścieżki spawania – odpowiednie do wszystkich mechanicznych stanowisk spawania łukowego. Większą dokładność korekcji uzyskuje się dzięki analogowemu systemowi, przy czym regulacja prędkości suwaka ustalana jest poprzez wielkość odchylenia, czyli niewielkie odchylenie jest kompensowane wolno, a większe szybko. W tym systemie suwak nie jest regulowany krokowo a bezstopniowo proporcjonalnie do stopnia odchylenia.
System ten zawiera następujące moduły:
1. Końcówka pomiarowa.
2. Przewód przyłączeniowy.
3. Uchwyt końcówki pomiarowej.
4. Suwak krzyżowy (suport)- regulacja 30 mm poziomo / pionowo.
5. Palec śledzący (9 wersji)
6. Uchwyt.
7. Element zaciskowy.
System podąża pionowo i poziomo względem spoiny, która ma być spawana w dwóch osiach (oś X i oś Y).

Źródło spawalnicze ustawione jest na podstawie kolumny, tak więc możliwe jest obracanie o 360°.
Panel elektryczny zamocowany jest na podstawie kolumny w pozycji wygodnego dostępu dla operatora, kompletny z konsolą do zarządzania ruchem słupowysięgnika.
Poliamidowe prowadniki ze wspornikami i obejmami do prowadzenia kabli wózków i głowicy spawalniczej na kolumnie i belce.