AMM Robot

Zrobotyzowane stanowisko do obsługi prasy krawędziowej

Stanowisko zaprojektowane, zintegrowane i wdrożone u Klienta przez naszą firmę.

Robot Fanuc M20iD/25 obsługuje prasę krawędziową marki Durma, model AD-ES 1240. Na prasie gięte są min. elementy separatorów aerozoli oraz oczyszczaczy powietrza.

W skład stanowiska wchodzą:

  • robot manipulacyjny Fanuc M20iD/25 na torze jezdnym,
  • prasa krawędziowa Durma AD-ES 1240,
  • pola załadowcze,
  • pola odkładcze,
  • stół pozycjonujący (z czujnikiem i pomiarem grubości detalu),
  • stacja przechwytu,
  • chwytaki próżniowe – 3 szt.,
  • stacja wymiany chwytaków,
  • szafa sterownicza,
  • nadzorowane ogrodzenie bezpieczeństwa Troax.

Robot pobiera detal z palety i podjeżdża pod czujnik mierzący grubość detalu (sprawdzenie czy np. dwa detale nie uległy sklejeniu). Po pomiarze grubości, przenosi detal na stół pozycjonujący. Następnie chwyta ustawiony detal w odpowiedni sposób i umieszcza  krawędzie w prasie. Po pierwszym etapie gięcia umieszcza detal na stacji przechwytu, aby pochwycić drugą stronę detalu i ponownie umieszcza detal w prasie. Po gięciu detal jest odkładany przez robota na pole odkładcze. Proces powtarzany jest cyklicznie.

Stanowisko jest zaprojektowane do gięcia kilku różnych detali, dlatego też robot ma do dyspozycji 3 różne chwytaki, które wymienia w sposób automatyczny, odkładając chwytak na stacji i pobierając kolejny.

Całe stanowisko jest zarządzane przez układ sterowniczy umieszczony w niezależnej szafie.